به ژئولــــــــــیگ، خوش آمدیـــد

ژئولیگ، اولین مسابقه ملی رشته مهندسی نقشه برداری به میزبانی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

ژئولیگ

ژئولیگ از ترکیب دو کلمه "ژئو" به معنای ژئوماتیک و "لیگ" به معنای مسابقاتی که با یک ساختار مشخص طراحی و برگزار می‌شوند، اتخاذ می‌شود. در واقع، ژئولیگ مسابقه‌ای در حوزه ژئوماتیک و نقشه‌برداری است که در آن دانشجویان از سراسر کشور به رقابت در حوزه‌های مختلف ژئوماتیک

تاریخچه ژئولیگ

ایده ژئولیگ در سال 1390 توسط گروهی از دانشجویان نظیر مهندس شوشتری، اداوی، مهدوی و دهنوی در انجمن‌علمی نقشه‌برداری خواجه نصیر مطرح و در اردیبهشت سال 1391 متولد شد. این مسابقات بصورت پیوسته تا سال 1398 ادامه داشت و در دوره پنجم آن، تغییر مثتبت "گروه خلاق" توسط مهندس علیزاده و تیم ایشان مطرح و اجرایی شد. ژئولیگ پس از اپیدمی کرونا، در سال 1402 مجددا برگزار گردید و چراغ مسابقات باری دیگر روشن شد.

هدف ژئولیگ

ایجاد فضای رقابتی و افزایش روحیه کار تیمی، شناساندن هرچه بیشتر رشته، آشنایی دانشجویان با یکدیگر و دریافت جوایز ارزنده

سوال طرح کنید

انجمن علمی نقشه برداری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی از شما جهت طرح سوال دعوت میکند!

ارسال سوال
about img